Julián García Garzón

A Coruña, España


Teamer de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1€ a 1 Grupos

Desde el 26-05-2020 ha aportado 2€

Grupos en los que participa

1

232€ Recaudados

23 Teamers

Teamer desde:  26/05/2020

Asociación protectora de animais Xuntos As Mariñas

Somos unha Asociación da Comarca das Mariñas que queremos conseguir controlar as colonias de gatos da rúa, poder lograr cos concellos permitan o uso de praias todo o ano para os cáns, creación dun banco de alimentos para mascotas. Ademáis organizar actividades vas nosas mascotas e outras para recaudar fondos para os animais desfavorecidos. Para máis información podedes seguirnos na páxina de Facebook Xuntos.