Judit Hidalgo Manzaneda

Barcelona, España


Teamer de 2 Grupos

Cada mes aporta: 2€ a 2 Grupos

Desde el 08-08-2017 ha aportado 32€

Grupos en los que participa

2

3.314€ Recaudados

59 Teamers

Teamer desde:  08/08/2017

Associació Adopta Un Amic

Som una petita associació de protecció animal dedicada a rescatar animals abandonats. Necessitem cases d'acollida, adoptants i pagar les despeses veterinàries que generin els peluts! Ens ajudes? Somos una pequeña asociación de protecció animal dedicada a rescatar animales abandonados. Necesitamos casa de acogida, adoptantes y pagar los gastos veterinarios que generen los peludos! Nos ayudas?


2.683€ Recaudados

31 Teamers

Teamer desde:  19/10/2019

FES UN GEST PER L'ELA - Fundació Miquel Valls

L’Esclerosi Lateral Amiotròfica és una malaltia neurodegenerativa d’orígen desconegut que encara no té cura. Els afectats s’adonen de la seva pèrdua progressiva de funcions i de l’augment del grau de dependència. L’esperança de vida és d’entre 2 i 5 anys. En alguns casos és major. La Fundació Miquel Valls és l’única entitat sense ànim de lucre a Catalunya que treballa per millorar la qualitat de vida dels afectats d’ELA i les seves famílies, difondre’n informació i promoure'n la investigació.