Josep Aran Trullàs

Josep Aran Trullàs

Barcelona, España


Teamer de 1 Grupos

Desde el 20-08-2012 ha aportado 101€

Grupos en los que participa

1

938€ Recaudados

1 Teamers

Teamer desde:  20/08/2012

Líders mediadors i mediadores

Grups de persones i organitzacions que financen amb microdonacions la formació de persones amb menys recursos, proactives socialment i amb actituds conciliadores en la prevenció, gestió, resolució i mediació de conflictes amb l'objectiu que apliquin les competències obtingudes en les seves comunitats, esdevenint líders mediadors i mediadores. Més informació en el document adjunt