2 comentarios
Comentario
Xavier Pastor
Xavier Pastor, Teaming Manager, el 27/07/2012  a las 10:48h

Soc advocada amb títol de la Universitat de Guadalajara, Mèxic.
Visc a Catalunya i estic realitzant la Tesi doctoral en el tema de “Mediació i Espai Públic” a la UAB. Els únics recursos econòmics que disposo estan relacionats amb la investigació de la tesi. He participat en l'elaboració d'un dels capítols del “Llibre blanc de mediació a Catalunya”.
També he viscut un procés de mediació veïnal com a part del conflicte i en un procés per resoldre un assumpte familiar de successió he utilitzat amb èxit les tècniques de mediació que conec.
El meu interès per a accedir a la formació de Líder “mediador” és per la convicció personal que tinc sobre els beneficis de la mediació, convicció que neix primerament per tenir l'experiència personal, havent estat part d'un procés de mediació veïnal, en la qual la meva experiència va ser molt satisfactòria i que lluny d'augmentar la conflictivitat amb l'altra persona, vàrem solucionar la disputa de forma dialogada creant empatia.

Paula Ruíz Alfaro, Teamer, el 04/09/2012  a las 11:48h


Bon día per tots,

El euro qui et donat es per la meva candidatura.

Paula Ruíz Alfaro, Teamer, el 28/09/2012  a las 09:49h

Moltes gràcies per les seves donacions, quedo en deute professional d'aprofitar al màxim aquesta formació i retribuir-ho en benefici social per mitjà del meu projecte comunitari.

Gràcies !!

Este foro sólo es para los Teamers y Teaming Managers del Grupo.
Para poder comentar: