Teaming - 1€/month micro donations

Übersetzung in Beta. Hilf mit!
Update zum Projekt
Bianca Slot
Bianca Slot, Teaming-Manager, am 17/01/2021  um 21:14h

Beste Teamers,
In 2020 hebben we ontzettend veel mooie organisaties mogen steunen, mede dankzij Teaming. Wel € 36.500,- is er totaal gedoneerd vanuit onze stichting. Teaming heeft hier ook een bijdrage aan geleverd. Dank jullie wel! Met meer Teamers zouden we ook meer donaties kunnen doen, dus zegt het voort, deel de link, maak mensen bekend met onze Teaminggroep, en kijk hoeveel mooie projecten wij hiermee kunnen steunen, mede door onze andere fondsenwervende activiteiten.
Wij hebben er ontzettend veel zin in om dit jaar weer vol enthousiasme door te gaan! Jullie ook?

Dieses forum ist nur für Teamers und Teaming Managers dieser Gruppe.
Um zu kommentieren: