El Xop El Xop

Barcelona, España


Teaming manager de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1€ a 1 Grupos

Desde el 17-06-2015 ha aportado 54€

Grupos que lidera

1

54€ Recaudados

1 Teamers

Teaming Manager desde:  17/06/2015

Fundació El Xop

Fundació El Xop té per missió la defensa dels drets i la dignitat de les persones discapacitades intel·lectuals, a través de l'administració de bens de tot tipus per destinar-los al finançament d'activitats i serveis en defensa de les persones discapacitades.