David Yzern Guilera

David Yzern Guilera

Barcelona, España


Teamer de 2 Grupos

Cada mes aporta: 2€ a 2 Grupos

Desde el 05-09-2018 ha aportado 20€

Grupos en los que participa

2

9.054€ Recaudados

133 Teamers

Teamer desde:  05/09/2018

Amics dels Gats de Carrer de Mataró

Els gats que malviuen als carrers es veuen sotmesos diàriament a molts perills com ara morir atropellats o veure’s afectats per malalties que redueixen dràsticament la seva esperança de vida. Aquests felins, a més, evolucionen sense contacte humà, fet que complica enormement la seva introducció a una llar o centre d’acollida. Davant d’aquesta situació, la nostra entitat alimenta diàriament més de 25 colònies de gats de Mataró, els esterilitza i ajuda quan la seva vida corre perill. Ajuda'ns!


42.673€ Recaudados

2.198 Teamers

Teamer desde:  22/03/2020

Justicia Poética

La Asociación Justicia Poética es una organización sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es la defensa judicial y extrajudicial de las víctimas de abusos sexuales. Luchamos contra la corrupción del sistema y contra las injusticias. Soñamos con poner nuestro granito de arena para cambiar el mundo y lo cambiamos!