David Soler

David Soler

Barcelona, España


Teaming manager de 1 Grupos

Desde el 14-02-2013 ha aportado 12€

Grupos que lidera

1

2.075€ Recaudados

22 Teamers

Teaming Manager desde:  14/02/2013

Crida a la desobediència civil

Els signants de la Crida a la desobediència civil pels drets ciutadans i contra la dictadura financera us convidem a col·laborar en el finançament de les accions col·lectives de canvi de sistema que s’emprenguin per enfortir un contrapoder cívico-polític des de la ciutadania. Ara mateix impulsem dos projectes. Un d’aplicació immediata: “Penyora Fiscal contra la corrupció”, i un altre a mig i llarg termini: “Quin país volem? Consultes i Programes d'Autogovern Ciutadà”.