Daniel Rosales

Norvegia


Teamer in 1 Gruppi

Dona ogni mese: 1€ a 1 Gruppi

Da 01-09-2020 ha contribuito 8€

Gruppi ai quali partecipo

1

1.673€ Totale raccolto

29 Teamer

Teamer da:  01/09/2020

Repair Cafe Toledo and Emerge Toledo

1€ is all we need from you and meny people more to support Repair Cafe Toledo. 10 kr/1€ i mnd. er det vi trenger. Hvis 500 vil støtte dette prosjektet, vil vi ha nok til å kunne klare det økonomiske ved vårt hjelpearbeide. Bli med oss og gi 10 kr/1 € i mnd