Daniel Rosales

Noruega


Teamer de 1 Grups

Cada mes aporta 1€ a 1 Grups

Des del 01-09-2020 ha aportat 8€

Grups on participa

1

1.673€ Recaptats

29 Teamers

Teamer des de:  01/09/2020

Repair Cafe Toledo and Emerge Toledo

1€ is all we need from you and meny people more to support Repair Cafe Toledo. 10 kr/1€ i mnd. er det vi trenger. Hvis 500 vil støtte dette prosjektet, vil vi ha nok til å kunne klare det økonomiske ved vårt hjelpearbeide. Bli med oss og gi 10 kr/1 € i mnd