Cristina Quintana

Girona, Spanien


Teamer in 2 Gruppen

Spendet jeden Monat: 2€ für 2 Gruppen

Seit 08-11-2015 gespendet: 71€

Mitglied in folgenden Gruppen

2

24.105€ Gespendet

620 Teamer

Teamer seit:  08/11/2015

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.


4.777€ Gespendet

251 Teamer

Teamer seit:  07/12/2020

SuaraFoundation

We are a non-profit organization born in 2011 whose main goal is to offer better living conditions to street cats in Barcelona. Once the necessary veterinary care is offered, they go through an adaptation process in our cat house (C/De La Fusina, 6, El Born, Barcelona) until they can be delivered to an adoptive family.