Cristina Quintana

Girona, Espanya


Teamer de 2 Grups

Cada mes aporta 2€ a 2 Grups

Des del 08-11-2015 ha aportat 71€

Grups on participa

2

24.105€ Recaptats

620 Teamers

Teamer des de:  08/11/2015

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.


4.777€ Recaptats

251 Teamers

Teamer des de:  07/12/2020

SuaraFoundation

Suara Foundation és una organització nascuda al 2011, amb la missió principal d’oferir unes millors condicions de vida a gats del carrer de Barcelona i difondre´n la seva figura Un cop administrades les cures veterinàries necessàries, els gats passen per la Cat House de la fundació per ajudar-los en el procés d'adaptació i així, poder ser lliurats en un futur a una família adoptiva.