Crida a la desobediència civil

Crida a la desobediència civil

22  Teamers
2 075€ récoltés

Els signants de la Crida a la desobediència civil pels drets ciutadans i contra la dictadura financera us convidem a col·laborar en el finançament de les accions col·lectives de canvi de sistema que s’emprenguin per enfortir un contrapoder cívico-polític des de la ciutadania. Ara mateix impulsem dos projectes. Un d’aplicació immediata: “Penyora Fiscal contra la corrupció”, i un altre a mig i llarg termini: “Quin país volem? Consultes i Programes d'Autogovern Ciutadà”.

Nous destinons notre collecte à :

Parlament Ciutadà

Parlament Ciutadà

Després de l'assemblea celebrada el 18 de juliol, la Crida a la desobediència civil contra la dictadura financera (ABCD) va decidir esdevenir Grup Impulsor del Parlament Ciutadà i que, provisionalment, acollir-se a la cobertura jurídica de Nova – Innovació Social. La recaptació d'aquest grup, anirà destinada a cobrir les despeses de funcionament del Parlament Ciutadà i dels actes que organitza.


Publié le
12/12/2013

Dernier commentaire

Eva Saura Vidal
Teaming Manager

29/04/2014 14:44 h

Hola teamers!
En breu, rebreu l'avís de que s'ha sol·licitat la segona transferència de diners. En aquesta ocasió, els diners es destinaran a cobrir depeses relacionades amb: les IIs Jornades del Parlament Ciutadà, la participació a l'FSCat i d'altres com el domini d'internet o despeses de material.

Aprofitem per recordar-vos que, quan faci un any des que sou teamers, rebreu un missatge demanant-vos confirmació de si voleu seguir recolzant el projecte. Com sabeu, les activitats del Grup Impulsor del Parlament Ciutadà se sustenten amb les aportacions de les persones que participeu dels seus objectius, per la qual cosa, la vostra aportació és molt important.

Moltes gràcies!

Voir le commentaire en entier


0 commentaires

Commenter

Eva Saura Vidal
Teaming Manager

12/12/2013 13:27 h

Com haureu vist, ja hem sol•licitat la primera transferència dels diners recaptats fins ara. Aquests diners es destinaran a les despeses de funcionament de Parlament Ciutadà: compra de dominis d’internet, despeses de material, d’espais i contribució a les despeses derivades del suport jurídic i administratiu que ens ofereix Nova.

Actualment la web parlamentciutada.cat està actualitzant-se, però ben aviat hi trobareu més informació sobre els comptes de Parlament Ciutadà.

Voir le commentaire en entier


0 commentaires

Commenter

Voir le forum en entier

Récolté

Nous avons récolté à ce jour :
2 075€
Nous avons déjà donné :
2 045€
Nous allons donner :
30€
Voir détail des collectes

Information

Date de publication
14/02/2013

Type de Groupe
ONG

Pays
Espagne

Région
Barcelona

Partager sur les réseaux sociaux

Copie et colle l'url

https://www.teaming.net/cridaaladesobedienciacivil