ASSOCIACIÓ FACTORIA DE SOMNIS

Baleares (Illes), Espagne


Teaming Manager de 1 Groupes

Depuis le 16-12-2014 il/elle a donné 5 €

Groupes qu'il/elle dirige

1

10 € récoltés

2 Teamers

Teaming Manager depuis :  16/12/2014

FACTORIA SENIOR CLUB

Participant en el Grup de FACTORIA SENIOR CLUB els Clubs i Associacions de Gent Gran de Mallorca aconsegueixen tallers i activitats gratuites: gimnàstica de manteniment, tallers de manualitats (pintura, brodats, informàtica, idiomes, tallers de memòria, de lectura...) i ball esportiu, danses del món i ball de saló. Activitats de dinamització sociocultural i físico-recreatives. Més informació: www.factoriadesomnis.org