ASSOCIACIÓ FACTORIA DE SOMNIS

Baleares (Illes), Spain


Teaming Manager in 1 Groups

Since 16-12-2014 has contributed €5

Groups led

1

€10 Raised

2 Teamers

Teaming Manager since:   16/12/2014

FACTORIA SENIOR CLUB

Participant en el Grup de FACTORIA SENIOR CLUB els Clubs i Associacions de Gent Gran de Mallorca aconsegueixen tallers i activitats gratuites: gimnàstica de manteniment, tallers de manualitats (pintura, brodats, informàtica, idiomes, tallers de memòria, de lectura...) i ball esportiu, danses del món i ball de saló. Activitats de dinamització sociocultural i físico-recreatives. Més informació: www.factoriadesomnis.org