Associació Amics i Voluntaris del CAAC Bcn

Associació Amics i Voluntaris del CAAC Bcn

Barcelona, España


Teaming manager de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1€ a 1 Grupos

Desde el 04-02-2014 ha aportado 91€

Grupos que lidera

1

2.040€ Recaudados

42 Teamers

Teaming Manager desde:  20/02/2014

Assoc. Amics i Voluntaris del CAAC Barcelona

L’Associació d’Amics i Voluntaris del Centre d’Acollida d’Animals de Barcelona té com a finalitat dignificar la vida dels animals abandonats que es troben recollits al CAAC, fomentar l’adopció dels animals, lluitar contra l’abandonament i denunciar el maltractament en totes les seves formes.