Alexia Sánchez Mayol

Alexia Sánchez Mayol

Girona, Spagna


Teamer in 2 Gruppi

Dona ogni mese: 2€ a 2 Gruppi

Da 02-05-2017 ha contribuito 76€

Gruppi ai quali partecipo

2

18.608€ Totale raccolto

499 Teamer

Teamer da:  02/05/2017

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.


4.846€ Totale raccolto

75 Teamer

Teamer da:  02/05/2017

PROTECTORA D'ANIMALS RODAMÓN

ESTEM RECAPTANT FONS PER RENOVAR ELS VEHICLES DELS NOSTRES PELUTS ENS VOLS AJUDAR?