Alexia Sánchez Mayol

Alexia Sánchez Mayol

Girona, Spagna


Teamer in 2 Gruppi

Dona ogni mese: 2€ a 2 Gruppi

Da 02-05-2017 ha contribuito 88€

Gruppi ai quali partecipo

2

21.796€ Totale raccolto

570 Teamer

Teamer da:  02/05/2017

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.


5.302€ Totale raccolto

88 Teamer

Teamer da:  02/05/2017

PROTECTORA D'ANIMALS RODAMÓN

IN OUR CENTER WE RECEIVE A TOTAL OF 500 PETS PER YEAR, HELP US TO HELP THEM