Alexia Sánchez Mayol

Alexia Sánchez Mayol

Girona, España


Teamer de 2 Grupos

Cada mes aporta: 2€ a 2 Grupos

Desde el 02-05-2017 ha aportado 90€

Grupos en los que participa

2

22.350€ Recaudados

589 Teamers

Teamer desde:  02/05/2017

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.


5.388€ Recaudados

91 Teamers

Teamer desde:  02/05/2017

PROTECTORA D'ANIMALS RODAMÓN

EN NUESTRO CENTRO RECIBIMOS UN TOTAL DE 500 MASCOTAS AL AÑO, AYUDANOS A AYUDARLOS