Vivi's Ark

Vivi's Ark

4  Teamers
173 € récoltés

Vivi´s ark is een vereniging gevestigd in een gewoon huis. Al onze dieren genieten samen met ons een familiaal leven. Daar we grote dierenliefhebbers zijn, ondersteunen we mens en dier in nood. Dit door de dierenvoedselbank en dierengezondheidszorg. En we werken samen met verschillende verenigingen en vzw's. We geloven dat ieder dier, ongeacht formaat, soort of afkomst, waar ook ter wereld, recht heeft op bescherming en een waardig leven.

Récolté

Nous avons récolté à ce jour :
173 €
Voir détail des collectes

Information

Date de publication
15/08/2019

Domaine
Défense des animaux

Pays
Belgique

Partager sur les réseaux sociaux

Copie et colle l'url

https://www.teaming.net/vivisark