Vicky Debut Sojo

Barcelona, Espanya


Teaming Manager de 2 Grups

Teamer de 3 Grups

Cada mes aporta 5 € a 5 Grups

Des del 27-09-2012 ha aportat 409 €

Grups que lidera

2

6.826 € Recaptats

112 Teamers

Teaming Manager des de:  28/10/2012

Refugio APAO CAT-Ayúdanos sufragar gastos econó

Apao Cat es un santuari que acull gats amb problemes i del carrer: grans, malalts, positius, amb minusvàlues, etc. Tenim de mitja uns 180 gats i ens arriben moltes peticions d'ajuda i tot i que atenem molts casos no podem acollir a tots els que ens demanen. les nostres despeses veterinàries i d'alimentació son molt grans, les instal·lacions son còmodes i adaptades per que puguin viure el millor possible i per això necessitem molt l'ajuda de la gent per poder seguir endavant amb la nostre tasca.


25.582 € Recaptats

801 Teamers

Teaming Manager des de:  20/05/2014

Apao Cat

Apao Cat es un santuari de gats on viuen gats minusvàlids, sense potetes, sense ulls, positius, no importa com siguin, nomes que necessitin un lloc on estiguin protegits i estimats. La majoria de gats que arriben al nostre santuari es queden per sempre, perquè no son gats sociables o perquè tenen malalties que els fan invisibles, per això el nostre propòsit es donar lis la millor vida possible.


Grups on participa

3

35.648 € Recaptats

398 Teamers

Teamer des de:  27/09/2012

ASOCIACIÓN SOS CALLEJEROS DE CÁDIZ

Pequeñita asociación felina con más de 80 gatos a su cargo, muchos llevan con nosotras desde el origen del refugio, son los eternos olvidados y la mayoría pasarán toda su vida con nosotros. El mantenimiento de tantos de manera perpetua, los nuevos rescates y el cuidado de varias colonias callejeras hace que estemos siempre al límite. Vuestro euro mensual es vital para continuar con esta dura tarea, estos gatos solo nos tienen a nosotras. Ayudalos!!


65.229 € Recaptats

1.197 Teamers

Teamer des de:  27/07/2018

A.D.E. Asociación Defensa Équidos.

In this hot summer of 2022, we have rescued many animals, we want to share the story of the latest arrival, Gary, a Welsh pony abandoned by a malformation in his legs to die of hunger and thirst in an iron rod cage next to a road . After the rescue and a good veterinary review and with the diagnosis, we have him recovering in our second shelter, Cal Lari. To think that the cost of keeping a horse per month is approximately €200, plus veterinary expenses.


322 € Recaptats

46 Teamers

Teamer des de:  08/06/2021

Adopac Rescates

Somos asociación sin ánimo de lucro que rescatamos gatos, los curamos,socializamos y les buscamos un hogar para toda la vida