SOM PREMATURS ASSOCIACIÓ DE PREMATURS DE CATALUNYA

Barcelona, Espagne


Teaming Manager de 1 Groupes

Groupes qu'il/elle dirige

1

406 € récoltés

23 Teamers

Teaming Manager depuis :  26/01/2018

SOM PREMATURS, ASSOCIACIÓ DE PREMATURS DE CATALUNYA

L’associació de prematurs SOM PREMATURS es crea amb la finalitat de poder donar cobertura a aquests nens invisibles que són els nens que han nascut entre la setmana 23 i 37 de gestació i que immediatament són ingressats a la uci per poder fer viable la seva existència. La nostra associació treballa sobre tres pilars que considerem fonamentals. Les cures centrades en el desemvolupament i la familia, la recerca i en l'acompanyament a les families en aquest dur tràngol que han de passar.