Ruben Arroyo Ceruelo

Ruben Arroyo Ceruelo

Barcelona, Espanya


Teamer de 2 Grups

Cada mes aporta 2€ a 2 Grups

Des del 03-05-2017 ha aportat 35€

Grups on participa

2

15.873€ Recaptats

376 Teamers

Teamer des de:  24/03/2020

Becas Escolares Teaming

REIR és una associació sense ànim de lucre que gestiona diferents projectes dirigits a la infància en risc d'exclusió social, sobretot a Catalunya. Vam crear les Beques Escolars Teaming, perquè nens amb una situació personal complicada, poguessin rebre almenys un menjar equilibrat al dia al menjador escolar. Amb els Teamers actuals, podem becar a tres nens. T'uneixes perquè puguem ajudar a molts més?


1.635€ Recaptats

124 Teamers

Teamer des de:  28/05/2020

Arrels Fundació (Official)

Arrels Fundació és una entitat que fa 30 anys que atén les persones més vulnerables que viuen als carrers de Barcelona. Les acompanya per aconseguir una vida més autònoma cobrint les necessitats bàsiques: allotjament, atenció social i sanitària. Arrels ha atès més d'11.500 persones sense llar i treballa per sensibilitzar la ciutadania, denunciar situacions injustes i aportar solucions a les administracions i a la societat civil per fer possible #ningúdormintalcarrer.