roberta bianchessi

Italia


Teaming manager de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1€ a 1 Grupos

Desde el 09-04-2014 ha aportado 171€

Grupos que lidera

1

872€ Recaudados

15 Teamers

Teaming Manager desde:  29/03/2016

SOS MIAO E NON SOLO

Gruppo privato di volontariato a supporto per i mici bisognosi, e non solo.