Programa WATOTO. Una oportunitat per a l'educació

A Dignity.cat tornem a l'escola als orfes i altres infants de famílies molt vulnerables, els separem del circuit de treball infantil. Els vestim, paguem les seves tases escolars i seguim el seu progrés d'aprenentatge. Volem que, a la llarga, es converteixin en membres útils de les seves comunitats que alimentin els seus talents i recursos, canviïn la percepció de l'educació i, amb sort, trenquin el cercle viciós de la ignorància i la pobresa. Ajuda'ns a donar 1 € al mes.

Beneficiario : Orfes i altres nens vulnerables.
Proyecto apoyado por :
Publicado el : 22/11/2018
Estado del proyecto : Abierto

Fotos
1

Juntos podemos romperlo.