Suport a la compra de materials higiènico-sanitaris i tecnològics

La pandèmia ens ha obligat a afrontar unes despeses extraordinàries amb la compra de materials de protecció dels professionals (mascaretes, EPI's, guants...) i productes de desinfecció per mantenir els espais nets, òptims i segurs pel desenvolupament de les nostres activitats. Així mateix, i per poder atendre la població més vulnerable del nostre col·lectiu, hem hagut de donar suport a les famílies per adquirir els recursos tecnològics per seguir classes o sessions d'atenció des de casa.

Beneficiario : INTEGRA
Proyecto apoyado por :
Publicado el : 28/10/2020
Estado del proyecto : Abierto