Teaming - 1€/month micro donations

Tradução em Beta. Ajude-nos a melhorar

Investigació sobre la distrofia múscular congènita per dèficit de la làmina A/C

Els diners van a un projecte d' investigació per controlar la evolució de l'estat del cor en els nens i joves amb laminopatia. Es fa en col·laboració amb l' equip de Cardiologia i de Patologia Neuromuscular de l 'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La mort d' aquests nens i joves és molt sovint a causa d'un problema cardíac. Els teus diners serviran per aquest projecte, amb un cost aproximat de 34.000 euros anuals i que s'ha anat ampliant any rere any des del 2014. Gràcies a aquest projecte molts d'aquests nens hem arribat a la vida adulta. La teva ajuda és molt important per allargar la nostra vida.

Beneficiário : Fundació Andrés Marcio
Contribuições de :
Publicado em : 29/06/2015
Status do Projeto : Iniciado