Per la defensa i drets de tots els canins abandonats.

El nostre principal objectiu és acollir i custodiar tots els gossos extraviats, abandonats o sense propietari identificat i la seva posterior gestió ( recuperació per part del propietari, promoció adopció ), prioritzant les condicions de protecció, dignitat i benestar dels animals acollits amb criteris de qualitat i eficàcia. Millorar la qualitat de vida dels animals fent complir la llei de protecció d`animals, Decret Legislatiu 2/2008 , de 15 d`abril.

Beneficiario : Associació d`Engrescats de les Terresde l`Ebre.
Proyecto apoyado por :
Publicado el : 29/08/2013
Estado del proyecto : Abierto