Castración, vacunación e alimentación de gatos da rúa

Queremos ter controladas as colonias de gatos e a forma que temos o noso alcance e controlando a natalidade, alimentándoos e manténdo os gatos nas mellores condicións posibles.

Beneficiario : Os gatos da rúa
Proyecto apoyado por :
Publicado el : 06/03/2019
Estado del proyecto : Abierto

Fotos
1

As nosas colonias