Ajudan's a ajudar-los. Entre tots podem!

Ajudar els animals (gossos i gats) perduts, abandonats i maltractats. Vetllar per la seva recuperació i posterior adopció en families responsables.

Beneficiario : SEPROAN. Protectora d'animals de Sallent-BCN
Proyecto apoyado por :
Publicado el : 25/10/2012
Estado del proyecto : Abierto

Fotos
8

Castracions de gats del carrer
Castracions de gats del carrer
Nela
EBRE