Castracións gatos rua

Controlamos e castramos gatos e gatas de diferentes colonias. Precisamos apoio económico para os gastos veterinarios das intervencións e post operatorio. Grazas por colaborar.

Beneficiario : Asociación Abeiro
Proyecto apoyado por :
Publicado el : 08/09/2013
Estado del proyecto : Abierto

Fotos
3

Colonia A Estila
Colonia Conxo
Colonia Belvís