Poso sostre a Barcelona_Fundació Arrels

06/06/2012

A Barcelona hi ha prop de 2.800 persones que viuen literalment al carrer o depenen directament dels recursos assistencials per subsistir. El procés d'exclusió social és complex i dinàmic, però algunes de les seves causes principals són la pèrdua de feina i l’addicció a drogodependències com l’alcohol, les drogues i ludopaties. Aquest grup de teaming vol ajudar a la Fundació Arrels, a la que he tingut l'oportunitat de conèixer. A la tasca dels seus professionals i voluntaris.

15 Teamers

Total levantado até agora:

1.339€

Este é o valor total que foi arrecadado pelo grupo desde sua criação. Inclui as doações entregues até agora e as ainda não entregues.

Valor arrecadado e ainda não doado

769€

Este é o valor que será destinado para o projeto social apoiado pelo grupo. O contador será reiniciado quando o Teaming Manager fizer a doação.

Doamos até agora:

570€

Este é valor total doado pelo grupo desde sua criação. É a soma de todas as contribuições revertidas em benefício dos vários projetos sociais do Grupo (ou de um só projeto social caso o grupo apoie sempre o mesmo).

Projeto apoiado

donació a fundació arrels

fundació arrels

Hem aconseguit recollir ja una quantia interessant per la fundació arrels. Moltes gràcies!

donació a fundació arrels

Publicado em11/02/2015

Hem aconseguit recollir ja una quantia interessant per la fundació arrels. Moltes gràcies!

Fórum

This forum is only for the Teamers and Teaming Managers of this Group. To comment:


If you are already in this Group:

If you are not in this Group:

Any Teamer has been inspired to comment yet. Write a message giving your support, share your ideas to spread the Group, tell us what being a Teamer of this Group means to you, ask whatever you want to know about the cause...

Comment and be the first one!

Last comment

Any Teamer has been inspired to comment yet. Write a message giving your support, share your ideas to spread the Group, tell us what being a Teamer of this Group means to you, ask whatever you want to know about the cause...

Comment and be the first one!

See the entire forum

Teaming Manager

Rosa Sadurní Sardà

06/06/2012

Rosa Sadurní Sardà

Colabore com  3  Grupos e seja seu  2  líder

15 Teamers

Lista de Teamers ordenada por data de ingresso

Significado de membro:É todo indivíduo que contribui com um euro por mês para seu grupo.

18/06/2020

carlota antunez

Colabore com  16  Grupos

15/03/2020

Miguel de Gomis de Muller

Colabore com  12  Grupos

Antonio González Barros

19/04/2016

Antonio González Barros

Colabore com  57  Grupos

Ramon Calveras

16/03/2016

Ramon Calveras

Colabore com  1  Grupo

29/12/2015

sara Coll

Colabore com  4  Grupos

Pedro Alegre

02/12/2015

Pedro Alegre

Colabore com  2  Grupos

27/11/2015

Ricard Lloret Fernandez

Colabore com  6  Grupos

Ester Moliner Serra

26/04/2014

Ester Moliner Serra

Colabore com  10  Grupos

Núria Bayona

07/01/2013

Núria Bayona

Colabore com  2  Grupos

19/07/2012

Neus Ferran Poveda

Colabore com  4  Grupos

07/06/2012

Guifré Homedes Amat

Colabore com  1  Grupo

07/06/2012

David Colomer Vidal

Colabore com  3  Grupos

06/06/2012

rosa m sarda teixido

Colabore com  1  Grupo

06/06/2012

joan sadurni colomer

Colabore com  1  Grupo

Rosa Sadurní Sardà

06/06/2012

Rosa Sadurní Sardà

Colabore com  3  Grupos e seja seu  2  líder