Pallapupas ONG

Barcelona, Espanya


Teaming Manager de 2 Grups

Cada mes aporta 2 € a 2 Grups

Des del 17-01-2012 ha aportat 173 €

Grups que lidera

2

31.594 € Recaptats

362 Teamers

Teaming Manager des de:  17/01/2012

Pallapupas: més a prop que mai

Amb més de vint anys d’experiència, treballem per donar-li lloc al riure i l’humor durant el procés de la malaltia i, d’aquesta manera, poder transformar els hospitals en espais més amables i plens de vida. Gràcies a la teva ajuda, amb humor podem desbloquejar pors i angoixa, millorant la vivència de la malaltia i contribuint en el benestar emocional dels pacients.


2.322 € Recaptats

17 Teamers

Teaming Manager des de:  30/08/2022

Pallapupas, Pallassos d'Hospital

With over twenty years of experience, we work to make room for laughter and humor during the illness process, thus transforming hospitals into more welcoming and vibrant spaces. Thanks to your help, with humor, we can unlock fears and distress, improving the experience of illness and contributing to the emotional well-being of patients.