Maite Ferrà Pau

Maite Ferrà Pau

Baleares (Illes), Espanya


Teaming Manager de 1 Grups

Cada mes aporta 1 € a 1 Grups

Des del 02-06-2013 ha aportat 94 €

Grups que lidera

1

5.253 € Recaptats

100 Teamers

Teaming Manager des de:  23/10/2018

Protectora d'Animals Maó (Menorca) Animal Protect Association Dogs and Cats

Associació formada per voluntaris dedicats a la defensa dels drets dels animals. Fomentem l'adopció de cans i moixos, tant els que tenim en cases d'acollida de la Protectora, com els abandonats en la canera municipal. Així mateix pretenem sensibilitzar als ciutadans mitjançant diferents programes. Respectem als animals per a ser millor ésser humà.“La grandesa d'una nació i el seu progrés moral poden ser jutjats per la manera en què es tracta als seus animals”Gandhi.