Leila Perdiguero Alvarez

Leila Perdiguero Alvarez

Barcelona, Espanya


Teamer de 2 Grups

Cada mes aporta 2€ a 2 Grups

Des del 02-09-2020 ha aportat 13€

Grups on participa

2

15.508€ Recaptats

313 Teamers

Teamer des de:  02/09/2020

Lliga Protectora d'Animals de Sabadell

Somos una asociación privada sin ánimo de lucro, nuestro objetivo és: Fomentar el respeto hacia los animales. Velar por su protección y defensa. Promover la esterilización para controlar la natalidad y prevenir el abandono masivo. Concienciar a la sociedad sobre el problema del abandono, y promover la adopción como alternativa a la compra. Conseguir las mejores condiciones de vida para los 400 animales de nuestro refugio (250 perros y 150 gatos), mientras les buscamos un nuevo hogar.


10.059€ Recaptats

400 Teamers

Teamer des de:  27/04/2021

Protectora Animals Parets

Sóm l'Associació Protectora d'Animals de Parets l'objectiu principal és acollir i protegir gats i gossos abandonats, per tal de donar-los una segona oportunitat mitjançant les adopcions. La nostra filosofia és proteccionista i cívica, lluitem per la vida de l’animal, tenim com a prioritat, millorar la qualitat de vida dels animals: alimentació, higiene, salut, habitatge i relació amb els humans El primer projecte: control de les colònies de gats. Col·labora per esterilzar i protegir-los