Laura Badia Civiac

Laura Badia Civiac

Lleida, Spagna


Teamer in 1 Gruppi

Dona ogni mese: 1€ a 1 Gruppi

Da 23-12-2020 ha contribuito 5€

Gruppi ai quali partecipo

1

2.964€ Totale raccolto

84 Teamer

Teamer da:  23/12/2020

Lleida pels refugiats

Som una associació conformada per voluntaris i voluntàries, qui treballem per dignificar la vida de les persones refugiades i migrades tant a escala local com a escala global! Actuem a una Maternitat a Atenes que acull dones refugiades en situació de vulnerabilitat, als Campaments Sahrauís amb un projecte de millora del sistema educatiu a les escoles, al territori local amb accions de denúncia i xerrades de sensibilització, i amb enviaments de materials i menjar a diversos camps de refugiats.