Jesús Ortiz

Girona, Espanya


Teaming Manager de 1 Grups

Cada mes aporta 1€ a 1 Grups

Des del 10-03-2014 ha aportat 88€

Grups que lidera

1

835€ Recaptats

8 Teamers

Teaming Manager des de:  10/03/2014

CEN

ESP La asociación CEN es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo trabajar para la mejora y la conservación de los hábitats y la biodiversidad. CAT L‘associació CEN és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu treballar per a la millora i la conservació dels hàbitats i la biodiversitat. ENG The CEN association is a non-profit organisation, whose objective is to work for the improvement and conservation of habitats and biodiversity. www.assoc-cen.org