Jaime Villarreal Ricaurte

Madrid, Espagne


Teamer de 1 Groupes

Chaque mois il/elle apporte 1€ à 1 Groupes

Depuis le 11-03-2018 il/elle a donné 38€

Groupes auxquels il/elle participe

1

1 616€ récoltés

30 Teamers

Teamer depuis :  11/03/2018

Repair Cafe Toledo and Emerge Toledo

1€ is all we need from you and meny people more to support Repair Cafe Toledo. 10 kr/1€ i mnd. er det vi trenger. Hvis 500 vil støtte dette prosjektet, vil vi ha nok til å kunne klare det økonomiske ved vårt hjelpearbeide. Bli med oss og gi 10 kr/1 € i mnd