Jacqueline Genaine

Jacqueline Genaine

Tarragona, Spagna


Teamer in 1 Gruppi

Dona ogni mese: 1€ a 1 Gruppi

Da 25-03-2014 ha contribuito 87€

Gruppi ai quali partecipo

1

827€ Totale raccolto

8 Teamer

Teamer da:  25/03/2014

CEN

ESP La asociación CEN es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo trabajar para la mejora y la conservación de los hábitats y la biodiversidad. CAT L‘associació CEN és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu treballar per a la millora i la conservació dels hàbitats i la biodiversitat. ENG The CEN association is a non-profit organisation, whose objective is to work for the improvement and conservation of habitats and biodiversity. www.assoc-cen.org