Imma CORRERO CABRERA

Barcelona, Espanya


Teamer de 1 Grups

Cada mes aporta 1€ a 1 Grups

Des del 21-08-2020 ha aportat 14€

Grups on participa

1

6.004€ Recaptats

107 Teamers

Teamer des de:  21/08/2020

Associació Els Quissos

ElsQuissos som una associació sense ànim de lucre dedicada a ajudar a animals sense llar. Els portem al veterinari per vacunar, desparasitar, microxip i esterilitzar. Al nostre refugi hi viuen uns 25-30 animals i 5-10 més en cases d'acollida, que necessiten manutenció i serveis veterinaris. En els casos d'animals geriàtrics i malalts crònics els costos són elevats. NO REBEM CAP TIPUS DE FINANÇAMENT, de manera que depenem d'ajuts puntuals i de les contribucions dels socis, padrins i TEAMING.