Guillem Viscasillas Pallàs

Guillem Viscasillas Pallàs

Barcelona, Espanya


Teamer de 1 Grups

Cada mes aporta 1€ a 1 Grups

Des del 04-12-2014 ha aportat 75€

Grups on participa

1

2.651€ Recaptats

24 Teamers

Teamer des de:  04/12/2014

Más que Salud (+QS) - ONG

ONG del ámbito sanitario que desarrolla proyectos de cooperación internacional con una perspectiva integral.