Guillem Mercader Trejo

Barcelona, Espanya


Teaming Manager de 1 Grups

Cada mes aporta 1 € a 1 Grups

Des del 13-01-2020 ha aportat 36 €

Grups que lidera

1

72 € Recaptats

2 Teamers

Teaming Manager des de:  13/01/2020

1 € per a les persones en risc d'exclusió social

Ajuda la Fundació Abat, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en les seves accions socials: habitatge per a persones en risc d'exclusió social, tutela de persones grans, recerca en estimulació multisensorial, voluntariat hospitalari i penitenciari... Amb un euro al mes, menys del que costa un cafè, pots garantir aquests serveis als col·lectius més desfavorits.