Historial de Recaptacions i donacions del Grup

BICHOS RAROS ORG

Creat el 09/02/2014

Teamers:

2.022

Recaptat fins avui:

115.245 €

Ja hem donat:

113.257 €

Donarem:

1.988 €

Recaptacions del Grup, mes a mes