Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Alimentos a familias necesitadas

Creat el 26/04/2013

Teamers:

12

Recaptat fins avui:

898€

Ja hem donat:

886€

Donarem:

12€

Recaptacions del Grup, mes a mes