Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Preinfant: acompañamiento a la maternidad

Creat el 04/03/2015

Teamers:

12

Recaptat fins avui:

1.021 €

Ja hem donat:

1.010 €

Donarem:

11 €

Recaptacions del Grup, mes a mes