Historial de Recaptacions i donacions del Grup

SOFiA UNA GRAN LUCHADORA!!!

Creat el 06/03/2017

Teamers:

30

Recaptat fins avui:

1.976 €

Ja hem donat:

1.946 €

Donarem:

30 €

Recaptacions del Grup, mes a mes