Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Crédito y Caución

Creat el 05/12/2014

Teamers:

914

Recaptat fins avui:

43.041€

Ja hem donat:

38.839€

Donarem:

4.202€

Recaptacions del Grup, mes a mes