Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Delegació de la Serralada Litoral Central

Creat el 26/12/2016

Teamers:

4

Recaptat fins avui:

482 €

Ja hem donat:

0 €

Donarem:

482 €

Recaptacions del Grup, mes a mes