Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Sangha Children´s Home

Creat el 15/11/2015

Teamers:

81

Recaptat fins avui:

4.023€

Ja hem donat:

3.068€

Donarem:

955€

Recaptacions del Grup, mes a mes