Historial de Recaptacions i donacions del Grup

VETERINARY AID FOR HELPLESS ANIMALS

Creat el 20/02/2013

Teamers:

5

Recaptat fins avui:

285 €

Ja hem donat:

40 €

Donarem:

245 €

Recaptacions del Grup, mes a mes