Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Générosité Pour Les Sans Voix.

Creat el 12/04/2019

Teamers:

39

Recaptat fins avui:

536€

Ja hem donat:

143€

Donarem:

393€

Recaptacions del Grup, mes a mes